Logo

Adatkezelési tájékoztató

Tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét, és elkötelezettek vagyunk annak védelme iránt, a jelen adatvédelmi szabályzat ("Szabályzat") betartása révén. A jelen Szabályzat leírja, hogy milyen típusú információkat gyűjthetünk Öntől, illetve milyen típusú információkat adhat meg ("Személyes adatok") a palancsalaci.hu weboldalon ("Weboldal" vagy "Szolgáltatás") és a hozzá kapcsolódó termékeken és szolgáltatásokon (együttesen "Szolgáltatások"), valamint a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, karbantartására, védelmére és közzétételére vonatkozó gyakorlatunkat. Emellett ismerteti az Ön rendelkezésére álló választási lehetőségeket az Ön Személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, valamint azt, hogy hogyan férhet hozzá és hogyan frissítheti azokat.

A jelen Szabályzat jogilag kötelező érvényű megállapodás az Ön ("Felhasználó", "Ön" vagy "Ön") és a Weboldal üzemeltetője ("Üzemeltető", "mi", "minket" vagy "miénk") között. Ha Ön egy vállalkozás vagy más jogi személy nevében köti meg ezt a megállapodást, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy ezt a jogi személyt a jelen megállapodásra kötelezze, amely esetben a "Felhasználó", "Ön" vagy "az Önök" kifejezések az ilyen jogi személyre vonatkoznak. Ha Ön nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet a jelen megállapodás feltételeivel, akkor nem fogadhatja el a jelen megállapodást, és nem férhet hozzá a Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz, illetve nem használhatja azokat. A Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. A jelen Szabályzat nem vonatkozik az általunk nem tulajdonolt vagy ellenőrzött vállalatok gyakorlatára, illetve az általunk nem foglalkoztatott vagy irányított egyénekre.

Személyes információk gyűjtése

Ön anélkül férhet hozzá és használhatja a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, hogy megmondaná nekünk, hogy ki Ön, vagy olyan információkat adna meg, amelyek alapján valaki Önt konkrét, azonosítható személyként azonosíthatná. Ha azonban használni kívánja a Weboldalon kínált egyes funkciókat, előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatok (például a neve és az e-mail címe) megadására kérjük.

Minden olyan információt megkapunk és tárolunk, amelyet Ön tudatosan megad nekünk, amikor a Weboldalon található űrlapokat kitölti. Ha szükséges, ezek az információk a következőket tartalmazhatják:

Kapcsolattartási adatok (például e-mail cím, telefonszám stb.)
Alapvető személyes adatok (például név, lakóhely szerinti ország stb.)
Bármilyen más anyag, amelyet Ön önkéntesen elküld nekünk (például cikkek, képek, visszajelzések stb.)

Ön dönthet úgy is, hogy nem adja meg nekünk személyes adatait, de akkor előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a Weboldal egyes funkcióinak előnyeit. Azok a felhasználók, akik bizonytalanok abban, hogy mely adatok megadása kötelező, szívesen látjuk, ha kapcsolatba lépnek velünk.

A gyermekek magánélete

Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 18 év alatti gyermekektől. Ha Ön 18 év alatti, kérjük, ne adjon meg semmilyen Személyes adatot a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül. Ha okkal feltételezi, hogy 18 év alatti gyermek adott meg nekünk Személyes adatokat a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy kérje a gyermek Személyes adatainak törlését a Szolgáltatásainkból.

Az összegyűjtött információk felhasználása és feldolgozása

A személyes adatok kezelése során adatkezelőként és adatfeldolgozóként járunk el, kivéve, ha adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk Önnel, amely esetben Ön lenne az adatkezelő, mi pedig az adatfeldolgozó.

Szerepünk a Személyes adatokat érintő konkrét helyzettől függően is eltérő lehet. Adatkezelőként járunk el, amikor arra kérjük Önt, hogy adja meg a Webhely és a Szolgáltatások eléréséhez és használatához szükséges Személyes adatait. Ilyen esetekben mi vagyunk az adatkezelő, mivel mi határozzuk meg a Személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

Adatfeldolgozói minőségben járunk el azokban a helyzetekben, amikor Ön a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül nyújtja be Személyes adatait. A benyújtott Személyes adatokkal kapcsolatban nem vagyunk tulajdonosok, nem ellenőrizzük azokat, és nem hozunk döntéseket, és az ilyen Személyes adatokat kizárólag az Ön utasításainak megfelelően dolgozzuk fel. Ilyen esetekben a Személyes adatokat szolgáltató Felhasználó jár el adatkezelőként.

Annak érdekében, hogy a Webhelyet és a Szolgáltatásokat elérhetővé tegyük az Ön számára, vagy hogy eleget tegyünk egy jogi kötelezettségnek, szükségünk lehet bizonyos Személyes adatok gyűjtésére és felhasználására. Ha Ön nem adja meg a kért információkat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a kért termékeket vagy szolgáltatásokat. Az Öntől gyűjtött bármely információ felhasználható a következő célokra:

  • Megkeresések megválaszolása és támogatás nyújtása
  • A Weboldal és a Szolgáltatások üzemeltetése és működtetése

Személyes adatainak feldolgozása attól függ, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a Weboldallal és a Szolgáltatásokkal, hol található a világon, és ha az alábbiak valamelyike érvényes: (i) Ön egy vagy több konkrét célra adott hozzájárulását; (ii) az információszolgáltatás az Önnel kötött megállapodás és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges; (iii) a feldolgozás az Önre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; (iv) a feldolgozás olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a ránk ruházott közhatalom gyakorlása során hajtanak végre; (v) a feldolgozás az általunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes jogszabályok értelmében engedélyezhetik számunkra az adatok feldolgozását mindaddig, amíg Ön nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen azáltal, hogy lemond, anélkül, hogy a hozzájárulásra vagy bármely más jogalapra kellene támaszkodnunk. Minden esetben szívesen tisztázzuk a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, és különösen azt, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy egy szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Információk közzététele

A legmagasabb szintű adatvédelem fenntartása és az Ön személyes adatainak teljes körű védelme érdekében nem osztjuk meg személyes adatait senkivel és semmilyen okból.

Az információk megőrzése

Személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, megállapodásaink érvényesítéséhez, viták rendezéséhez szükséges ideig őrizzük meg és használjuk fel, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez.

A személyes adatok frissítése vagy törlése után felhasználhatjuk az Ön személyes adataiból származó vagy azokat tartalmazó összesített adatokat, de nem olyan módon, amely Önt személyesen azonosítaná. A megőrzési időszak lejárta után a Személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési időszak lejárta után nem érvényesíthető.

Sütik

Weboldalunk és szolgáltatásaink "sütiket" használnak, hogy segítsenek az online élmény személyre szabásában. A cookie egy olyan szöveges fájl, amelyet a weboldalak kiszolgálója helyez el az Ön merevlemezén. A cookie-k nem használhatók programok futtatására vagy vírusok eljuttatására az Ön számítógépére. A cookie-kat egyedileg hozzárendelik Önhöz, és csak azon tartomány webkiszolgálója olvashatja őket, amelyik a cookie-t kiadta Önnek.

A cookie-kat biztonsági és személyre szabási célokból, valamint statisztikai célokra használhatjuk információk gyűjtésére, tárolására és nyomon követésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy lehetősége van a sütik elfogadására vagy elutasítására. A legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ha szeretné, módosíthatja a böngésző beállításait a cookie-k elutasítása érdekében.

"Ne kövessenek" funkció

Egyes böngészők tartalmaznak egy Ne kövess funkciót, amely jelzi az Ön által látogatott weboldalaknak, hogy nem szeretné, ha online tevékenységét nyomon követnék. A nyomon követés nem ugyanaz, mint egy weboldalon történő felhasználás vagy adatgyűjtés. E célból a nyomon követés a személyazonosításra alkalmas információk gyűjtését jelenti azoktól a fogyasztóktól, akik egy weboldalt vagy online szolgáltatást használnak vagy látogatnak, miközben idővel különböző weboldalakon mozognak. A Weboldal és a Szolgáltatások nem követik nyomon a látogatókat az idő múlásával és harmadik felek weboldalain keresztül. Egyes harmadik fél webhelyek azonban nyomon követhetik az Ön böngészési tevékenységét, amikor tartalmat kínálnak Önnek, ami lehetővé teszi számukra, hogy testre szabják az Önnek kínált tartalmakat.

Más forrásokra mutató linkek

A Weboldal és a Szolgáltatások olyan más forrásokra mutató linkeket tartalmaznak, amelyek nem a mi tulajdonunkban vannak, illetve nem a mi irányításunk alatt állnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen egyéb erőforrások vagy harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért. Arra biztatjuk Önt, hogy amikor elhagyja a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, legyen körültekintő, és olvassa el minden egyes olyan erőforrás adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyes adatokat gyűjthet.

Információbiztonság

Az Ön által megadott információkat számítógépes szervereken, ellenőrzött, biztonságos környezetben, a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól és nyilvánosságra hozataltól védve tároljuk. Ésszerű adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat tartunk fenn annak érdekében, hogy megvédjük az ellenőrzésünk alatt és felügyeletünk alatt álló személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, felhasználást, módosítást és közzétételt. Az interneten vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül történő adatátvitel azonban nem garantálható.

Ezért, bár igyekszünk megvédeni az Ön Személyes adatait, Ön tudomásul veszi, hogy (i) az internetnek vannak olyan biztonsági és adatvédelmi korlátai, amelyekre nincs ráhatásunk; (ii) az Ön és a Webhely és a Szolgáltatások között kicserélt bármely információ és adat biztonsága, integritása és védelme nem garantálható; és (iii) az ilyen információkat és adatokat harmadik fél a legjobb erőfeszítések ellenére is megtekintheti vagy megváltoztathatja a szállítás során.

Adatvédelmi incidens

Abban az esetben, ha tudomást szerzünk arról, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások biztonsága sérült, vagy a Felhasználók személyes adatai külső tevékenység eredményeként, többek között, de nem kizárólagosan biztonsági támadások vagy csalás következtében, független harmadik felek tudomására jutottak, fenntartjuk a jogot, hogy ésszerűen megfelelő intézkedéseket tegyünk, többek között, de nem kizárólagosan, vizsgálatot és jelentéstételt, valamint a bűnüldöző hatóságok értesítését és az azokkal való együttműködést. Adatsértés esetén ésszerű erőfeszítéseket teszünk az érintett személyek értesítése érdekében, ha úgy véljük, hogy a Felhasználó számára a sérelem következtében ésszerű kockázata áll fenn, vagy ha az értesítést egyébként törvény írja elő. Ilyenkor egy e-mailt küldünk Önnek.

Változások és módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szabályzatot vagy a Honlaphoz és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó feltételeket saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk. Ha így teszünk, a frissített dátumot az oldal alján fogjuk felülvizsgálni. Saját belátásunk szerint más módon is értesíthetjük Önt, például az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Szabályzat frissített változata a módosított Szabályzat közzétételét követően azonnal hatályba lép. A Webhely és a Szolgáltatások további használata a felülvizsgált Szabályzat hatályba lépését követően (vagy az akkor meghatározott egyéb cselekményt követően) a módosítások elfogadásának minősül. Mindazonáltal az Ön hozzájárulása nélkül nem fogjuk az Ön Személyes adatait az Ön Személyes adatainak gyűjtésekor meghatározottaktól lényegesen eltérő módon felhasználni.

Adatkezelési irányelvek elfogadása

Ön elismeri, hogy elolvasta ezt a szabályzatot, és elfogadja annak valamennyi feltételét. A Honlap és a Szolgáltatások elérésével és használatával, valamint az Ön adatainak megadásával Ön elfogadja, hogy a jelen Szabályzat kötelező érvényű. Ha Ön nem ért egyet a jelen Szabályzat feltételeinek betartásával, akkor nem jogosult a Weboldal és a Szolgáltatások elérésére és használatára.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy panasza van a jelen Szabályzattal, az Önről tárolt adatokkal kapcsolatban, vagy ha élni kíván a jogaival, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

palancsalaci@gmail.com

Megpróbáljuk megoldani a panaszokat és vitás kérdéseket, és minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban, de mindenképpen az alkalmazandó adatvédelmi törvények által előírt határidőn belül tiszteletben tartsuk a jogai gyakorlására vonatkozó kívánságát.

Ezt a dokumentumot legutóbb 2022. január 31-én frissítették.